Meet the TPAS Cymru Team

Staff members at TPAS Cymru have an extensive knowledge of social housing, with a focus on issues from the tenant perspective and for the benefit of tenants. Over the past 20 years we have developed a strong track record in developing effective participation through training, support, practical projects and policy development. Our Teams are split between North Wales, based in Llandudno Junction and South Wales, based in Cardiff. Between our two teams we are able to respond to our members needs across wales.

South Wales

Nina Langrish

Swyddog Prosiectau

Nina Langrish yw Swyddog Prosiectau De Cymru sydd wedi bod yn gweithio yn y sector gwirfoddol, tai cymdeithasol a thai â chymorth am y deng mlynedd diwethaf. Cychwynnodd Nina yn ei swydd ym mis Mawrth 2006,  ac mae hi’n gyfrifol am sicrhau bod gwasanaeth o ansawdd da yn cael ei gyflwyno i’n haelodau. Mae gan Nina ystod o wybodaeth a phrofiad, fydd yn cyfrannu at dwf a datblygiad y sefydliad; mae hi’n awyddus yn arbennig i ddatblygu’r aelodaeth a’r gwasanaethau tai â chymorth i’r sector hwnnw.

Email: nina.langrish@tpascymru.org.uk

Judith Bateson

Swyddog Prosiectau

Ymunodd Judith Bateson â TPAS Cymru ym mis Medi 2008. Mae ei chyfrifoldebau yn cynnwys y Rhaglen SATC, Safonau Amgylcheddol a Dadansoddiad Anghenion Hyfforddiant

Email: judith.bateson@tpascymru.org.uk

Clair Buckley

Rheolwr Gwasanaethau Cymorth

Ymunodd Clair â thîm TPAS Cymru ym mis Awst 2010. Cyfrifoldebau Clair yw reoli’r tîm gweinyddol. Mae hi hefyd yn gyfrifol am reoli Gwasanaethau Corfforaethol, megis Adnoddau Dynol, cyfleusterau a digwyddiadau (gan gynnwys ein cynhadledd flynyddol). Clair hefyd yw’r pwynt cyswllt ar gyfer y Pwyllgor Rheoli a’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Email: clair.buckley@tpascymru.org.uk

Gail Lewis

Gweinyddwr

Mae Gail yn gweithio fel gweinyddwr yn Swyddfa De Cymru, ac mae hi wedi bod yn gweithio i TPAS Cymru am dros 15 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, mae hi wedi ymgymryd â llawer o wahanol rolau ac ar hyn o bryd, Gail sy’n bennaf gyfrifol am weinyddu aelodaeth TPAS Cymru ac am y gwaith o noddi digwyddiadau TPAS Cymru a hefyd, am gefnogi’r tîm marchnata.

Email: gail.lewis@tpascymru.org.uk

Zhanar Tabeyeva

Swyddog Cyllid

Zhanar yw Swyddog Cyllid TPAS Cymru. Ymunodd â TPAS Cymru ym mis Ionawr 2015. Mae’n gyfrifol am gynnal a chadw cyfrifon dydd i ddydd, felly hi yw’r un i fod yn wyliadwrus ohoni, os oes arnoch chi arian i ni!

Email: zhanar.tabeyeva@tpascymru.org.uk

North Wales

David Lloyd

Cyfarwyddwr

Ymunodd David â TPAS Cymru ym mis Tachwedd 2005. Mae’n berson cymwys a phrofiadol ym maes tai, ac wedi gweithio i Gymdeithasau Tai a Llywodraeth Leol. Rôl David yw rheoli gweithrediadau dydd i ddydd y tîm, a sicrhau bod staff yn gallu cynorthwyo aelodau i ddatblygu a gweithredu cyfranogiad tenantiaid effeithiol drwy ddarparu cyngor, cefnogaeth a chyflwyno prosiectau a hyfforddiant.  Mae David yn cadw llygad ar yr arferion diweddaraf drwy gael rôl “ymarferol” mewn rhai prosiectau.

Email: david.lloyd@tpascymru.org.uk

Helen Williams

Swyddog Prosiectau

Ymunodd Helen â TPAS Cymru ym mis Gorffennaf 2007. Yn flaenorol, bu’n gweithio fel Swyddog Galluogi Tai Gwledig a chyn hynny,  roedd yn Weithiwr Achos CAB am 10 mlynedd.  Rôl Helen yn TPAS Cymru yw sicrhau bod cyfranogiad tenantiaid effeithiol yn cael ei ddatblygu a’i weithredu rhwng landlordiaid a’u tenantiaid drwy hyfforddiant, ymgynghoriaeth a chyngor cyffredinol. Helen yw cyswllt TPAS Cymru ar gyfer landlordiaid a’u tenantiaid yn rhan orllewinol Gogledd Cymru.

Email: helen.williams@tpascymru.org.uk

Iona Robertson

Rheolwr Swyddfa

Iona yw’r Rheolwr Swyddfa ac mae’n gyfrifol am weinyddu effeithlon sy’n canolbwyntio ar y cwsmer. Mae hi wedi gweithio i TPAS ers 1997 ac fel prif gynheiliad y swyddfa, mae wedi darparu cefnogaeth weinyddol hanfodol i’r tîm a’r cleientiaid yn y cyfnod hwnnw. Hi yw cyfieithydd y sefydliad sy’n galluogi TPAS i ddarparu gwasanaeth dwyieithog cynhwysfawr ac ymatebol i bob aelod.

Email: iona@tpascymru.org.uk