Ymuno â Ni

Mae ymuno â Gwasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad Tenantiaid Cymru yn dangos eich ymrwymiad i sicrhau bod Cyfranogiad Tenantiaid yn allweddol i’ch gwasanaeth neu sefydliad.  TPAS Cymru yw’r gwasanaeth cyfranogiad tenantiaid mwyaf blaenllaw yng Nghymru, ac mae’n cynnig aelodaeth hanfodol i landlordiaid a gwasanaethau sydd wedi ymrwymo i gynnwys, cyfranogi a grymuso.

Mae anghenion a gofynion aelodau yn llunio’r gwasanaethau sy’n cael eu cyflwyno a’u cynnig gennym i aelodau. Mae hyn yn helpu TPAS Cymru i ddod â landlordiaid, tenantiaid a chymunedau at ei gilydd  i adeiladu cymunedau gwell a chryfach.

Mae aelodaeth TPAS Cymru yn seiliedig ar gymorth ymarferol, cyngor a gwerth am arian.  Mae ein haelodaeth ar agor i landlordiaid, tenantiaid ac aelodau cyswllt. Am ragor o wybodaeth am bob categori aelodaeth, dilynwch y ddolen  “Dod yn Aelod” (Saesneg yn unig).  Os ydych chi am gyflawni rhagoriaeth ym maes cynnwys tenantiaid, yna ymunwch â TPAS Cymru heddiw.